Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun


När Inab och Umeå kommun ville ta fram en visuell identitet, filmer och presentationsmall för projektet Umeå Eco Industrial Park, fick vi på Henson ta oss an uppdraget. Området, tidigare känt som Dåva, ska bli ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion – just här i Umeå. Ett spännande och visionärt projekt vars mål är industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor.

I symbolen tog vi vara på de två grundstenarna för området – cirkularitet och samverkan mellan olika verksamheter – med cirklar som går in i varandra. Med en färgstark profil ville vi signalera den framåtriktade vision som finns för Umeå Eco Industrial Park. Filmen är framtagen i samarbete med Trigga, och visades på Umeå kommuns klimattoppmöte i november 2023.

Fler case


Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten