Samarbete i Arktis

EU Interreg NPA


Interreg North Periphery and Arctic Programme är ett samarbete mellan nio länder och regioner i kring norra Atlanten och Ishavet. Sverige, Norge, Finland, Island, Skottland, Irland, Nordirland, Grönland och Färöarna. Programmet är en del av EU:s territoriella samarbete. Inför en ny programperiod med början 2023 ville man förnya sitt visuella uttryck genom ett nytt designprogram.

Det genomgående konceptet för den visuella identiteten bygger på tanken om vägar och vänskapsband som sträcker sig över landskapet och möts och ibland knyts ihop med varandra. En symbol för både samarbete och utveckling. Banden bildar också formen av en stiliserad fjällripa, som fanns med som en maskot för programmet sen tidigare programperiod. Designprogrammet innefattar allt ifrån mallar för dokument och exponeringsmaterial till filmvinjetter och material för sociala media.