INTEGRITETSPOLICY

Giltig från och med 2018-05-22 (senast uppdaterad 2018-05-24).

I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med oss. Du skall vara säker på att Henson vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Henson PR AB. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: .

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till oss skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på Henson behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss eller godkänt att vi har i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

  • Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan, e-post, formulär eller om du ingår avtal med oss.
  • Anmälan till våra utbildningar, kurser och seminarier

När du köper en föreläsare/moderator av oss eller anmäler dig till något av våra seminarier, ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer e-postadress) samt fakturaadress. Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering, för att kunna projektleda och administrera våra åtaganden gentemot kunder och leverantörer digitalt. Dessa uppgifter använder vi också för att kunna bjuda in till kommande seminarier.

  • Samarbetsavtal

Som anlitad underkonsult eller leverantör kommer Henson registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigande intresse av att behandla dina personuppgifter.

Tredjepartscookies

Henson använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Våra cookies är tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Tredjepartsleverantörer

Henson använder sig ibland av tredjepartsleverantörer för att kunna fullfölja leverans av sina produkter och tjänster. Personuppgifter behandlas då av externa parter som har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Henson.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Henson använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa bättre upplevelse för dig, till exempel genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information och erbjudanden till dig. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Som kund, leverantör eller privatperson anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år.

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos oss säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot våra kunder och uppdragsgivare, skicka undersökningar m.m. kommer vissa personuppgifter emellertid behandlas av externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med Henson (se stycke ”Tredjepartsleveratörer”).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på . Du har också rätt att lämna ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.

Ändring av data- och integritetspolicy

Henson förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns som not i början av texten.