Metodbok för läsrörelse

Läsligan


Läsligan startade på initiativ av Skellefteå kommun och Henson. Syftet med Läsligan är att öka läslusten bland idrottande barn och unga mellan 9-14 år. I samband med att Läsligan firar 10 år har vi med stöd från Skandias stiftelse ”Idéer för livet” tagit fram en metodbok för att hjälpa fler in i läsrörelsen.

Boken innehåller konkreta tips, övningar och expertintervjuer för att inspirera och hjälpa föreningsledare, föräldrar och andra förebilder att jobba läsfrämjande med barn och unga i sin närhet. Det genom att kombinera läsning och rörelse samt skapa utrymme för läsning utan att det behöver konkurrera med andra fritidsaktiviteter.

Läs mer om Läsligan

Fler case


Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun

Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten