Metodbok för läsrörelse

Läsligan


Läsligan startade på initiativ av Skellefteå kommun och Henson. Syftet med Läsligan är att öka läslusten bland idrottande barn och unga mellan 9-14 år. I samband med att Läsligan firar 10 år har vi med stöd från Skandias stiftelse ”Idéer för livet” tagit fram en metodbok för att hjälpa fler in i läsrörelsen.

Boken innehåller konkreta tips, övningar och expertintervjuer för att inspirera och hjälpa föreningsledare, föräldrar och andra förebilder att jobba läsfrämjande med barn och unga i sin närhet. Det genom att kombinera läsning och rörelse samt skapa utrymme för läsning utan att det behöver konkurrera med andra fritidsaktiviteter.

Läs mer om Läsligan