Kampanj om våld i nära relationer

Bry dig


Bry dig är en kampanj som har pågått 2016–2021, med syftet att lyfta problemet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kampanjen riktar sig främst till så kallade bystanders, det vill säga de människor som finns i utsatta kvinnors och våldsutövares omgivning. Målet är att informera bystanders om hur de kan känna igen tecken på våld och sänka trösklarna för att hjälpa till.

Under 2020 fick Henson uppdraget att förnya kampanjens budskap och ta fram en tydlig visuell identitet, vilket inkluderade en översyn av logotyp, färger och bildmanér. För att inte behöva använda riktiga människor som ansiktet utåt för utsatta kvinnor och våldsutövare, skapades helt nya karaktärer som var och en bygger på en kombination av flera olika människors ansiktsdrag. Uppdraget genomfördes i samarbete med fotografen Patrick Degerman.

Fler case


Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun

Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten

Samarbete i Arktis

EU Interreg NPA