Strategi och identitet för platsvarumärke

Lycksele kommun


Lycksele kommun ville uppdatera sitt platsvarumärke med helheten i fokus: det skulle inte bara vara till för att locka besökare, utan även skapa värde ur perspektiven bo och leva samt etablera och driva företag. Inför arbetet genomfördes dialoger med intressenter som branschföreträdare, invånare och föreningsliv.

Det kompletterades med research som tydliggjorde det som utmärkte platsen – vid sidan om geografin. Det handlade om historia, kultur och en speciell sorts samhörighet som hjälpt Lycksele till stora framgångar genom åren. Lösningen väver samman platsens fysiska förutsättningar med en devis beskriver kulturen: naturligt från grunden. Med ny varumärkesplattform och visuell identitet är Lycksele ännu bättre rustat att ta vara på framtidens möjligheter. Uppdraget genomfördes i samarbete med fotografen Malin Grönborg.