Företagsresa i uppåtgående riktning

Altio Sweden


När Umia Innovation skulle bryta sig loss från det dåvarande moderbolaget kom de till Henson för stöd. Arbetet med att definiera en egen identitet, hitta ett nytt namn och visuellt uttryck att ställa sig bakom, och samtidigt påbörja en kraftig tillväxtresa, är inte helt okomplicerat.

Tillsammans har vi det senaste året jobbat med det företag som idag går under namnet Altio, för att åstadkomma just detta. Både varumärkesresan, strategiarbete och kommunikationsinsatser grundar sig i företagets strävan att stärka den norra regionen och skapa bestående resultat genom sitt helhetserbjudande av konsulttjänster inom processer, teknik och ledarskap.

Fler case


Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun

Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten