Strategisk partner till mjukvaruutvecklare

Elecosoft


Elecosoft är en ledande leverantör av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. IT-verktygen består av effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen. Elecosoft är en koncern med huvudkontor i Skellefteå. Koncernen består av moderbolaget Consultec Group AB samt dotterbolaget Elecosoft Consultec AB. Sedan 2003 ägs Elecosoft av brittiska Elecosoft plc.

Under ett långvarigt och givande samarbete har Henson varit Elecosofts strategiska partner när det gäller kommunikation, varumärke och namnfrågor. Vi är också leverantör av bland annat film, webb, visuell identitet, programikoner och mässmaterial.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fler case


Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun

Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten

Samarbete i Arktis

EU Interreg NPA