Fördjupat samarbete med ledande metallproducent

Boliden


Boliden Odda Plant
Boliden Kristineberg 75-årsbok

Boliden är en av Europas ledande metallproducenter med egna gruvor och smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Som samarbetspartner till Boliden bidrar Henson med allt från innehåll och design till kreativa idéer och varumärkesstrategier.

Vårt samarbete med Boliden har fördjupats för varje år och omfattar numera såväl intern som extern kommunikation med bland annat kampanjer, broschyrer, layout och grafiskt arbete, tekniska illustrationer och skribenttjänster.

Ett uppdrag vi är extra stolta över är att ha fått chansen att hjälpa Boliden utveckla och stärka sitt arbetsgivarvarumärke med ett nytt kommunkationskoncept med budskapet:

Drive change for generations to come.