100-årsjubileum

Boliden


I ett sekel har metallföretaget Boliden sökt, utvunnit och förädlat metaller som möjliggör det moderna samhället. Idag som en av branschens ledare inom metallproduktion med lägre klimatavtryck. Henson har ett långt samarbete med Boliden och har fått hedersuppdraget att ge 100-årsjubileet ett eget visuellt uttryck.

Det grafiska temat bygger på malmens allra minsta beståndsdelar, mineralerna och deras ibland kristalliknande struktur. Inför firandet har Henson stått för formgivningen av en uppsättning magasin som berättar Bolidens historia genom årtiondena. Magasinen delas ut till anställda och används i kommunikationen under hela 2024.

Även kommunikationen kring lokala firanden, fysiska installationer och en historisk film har ingått i uppdraget. Då 100-årsjubileet ska genomsyra mycket av Bolidens kommunikation under året skapades även bild och presentationsmaterial inklusive animerade vinjetter som tonsättare för firandet.

Fler case


Umeå Eco Industrial Park

Inab & Umeå kommun

Kundtidningen Din Sida

Länsförsäkringar Västerbotten